Job opportunity 30.1.2019 - R&D Engineer

R&D Engineer – Job opportunity

What are we looking for

We are strengthening our R&D team and look for an engineer or a student close to graduation who is capable to work with us during the growth of our company. You should have a suitable education to work with and develop measuring devices it is beneficial if you have prior knowledge on some of the following: development of electronics, radio antennas, laboratory research or industrial online sensors. The most important is a desire to learn and the flexibly to work together with us in the quickly based work environment. We hope you have decent interaction skills you work systematically and that you are self-imposed. You are fluent in English both in writing and orally, other lingual skills are an advantage.

What do we offer

We offer you a possibility to develop your skills and learn something new in a very versatile environment. Your career in ColloidTek will start with a set of laboratory experiments, which can be a part of a thesis work if you need one. In broader picture, our technology is suitable to many market segments, locally and internationally, and our sensor works in different application, you get to know most of them.

More information and how to apply

More information on the position is given by ColloidTek CTO Teemu Yli-Hallila to whom you can email your application together with your salary expectations and CV.

Teemu Yli-Hallila | Teemu Yli-Hallila (at) collo.fi
ColloidTek Oy | www.colloidtek.fi


Mitä etsimme

Vahvistamme R&D-tiimiämme ja etsimme insinööriä tai opintojen loppupuolella olevaa opiskelijaa, joka voi kasvaa ammatillisesti yhdessä yrityksemme kasvun kanssa. Edellytämme sinulta mittalaitekehitykseen sopivaa koulutusta ja katsomme eduksi, jos sinulla on aiempaa kokemusta jostakin seuraavasta: elektroniikan kehitys, radioantennit, laboratoriotutkimus tai teolliset online-sensorit. Tärkein piirre on halu oppia ja joustavuus toimia nopeatempoisessa työympäristössämme. Toivomme sinulta kelvollisia viestintätaitoja, systemaattisuutta ja oma-aloitteisuutta. Osaat puhua ja kirjoittaa englantia, muut kielelliset taidot ovat eduksi.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden hyödyntää kykyjäsi ja oppia uutta erittäin monipuolisessa ympäristössä. Urasi ColloidTek:lla alkaa laboratoriomittauksissa, mikä voi olla osa opinnäytetyötäsi, mikäli tarvitset sellaista. Laajemmin katsoen, teknologiamme soveltuu monipuolisesti useille markkinasegmenteille ja erilaisiin sovelluksiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, saat tutustua useampiin niistä.

Lisätietoja ja hakemuksen jättäminen

Lisätietoja tehtävästä antaa ColloidTek Oy:n Tekninen johtaja Teemu Yli-Hallila, jolle voit jättää hakemuksesi yhdessä palkkatoiveen ja CV:n kanssa.

Teemu Yli-Hallila | Teemu Yli-Hallila (at) collo.fi
ColloidTek Oy | www.colloidtek.fi

Read more about collo

ColloProbe Analyzer in water

Collo Solution

Real-time process liquid control with inline analysis and continuous data.

Liquid analysis digital fingerprint illustration

Collo Technology

Every liquid has a fingerprint that Collo technology analyzes.

Collo process control solution data wave illustration

Collo Analytics

Advanced algorithms for optimized process performance.